Terapival vid KOL – nya riktlinjer från Läkemedelsverket

Christer Janson | Lungmedicin | Primärvård | Bestpractice | Augustiii 26, 2016

 

Föreläsare: Christer Janson

Det har kommit nya riktlinjer från Läkemedelsverket för behandling av KOL. På Hur ska patienterna behandlas och vilka patienter ska behandlas med vilka läkemedel? I samband med vårt webinar torsdagen den 28 april, klockan 12.05 föreläser professor Christer Janson om; • Klassificering av patienter med KOL • Praktiska tips om vilka läkemedel som passar för vilka patienter. • Statusuppdatering av nya riktlinjer. Kan du inte se utbildningen den 28 april? Det finns alltid möjlighet att se den i efterhand på vår webbsida. Christer Janson Professor Institutionen för Medicinska vetenskaper Lung- allergi och sömnforskning Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Terapival vid KOL – nya riktlinjer från Läkemedelsverket FRÅN 28 april, klockan 12.05