Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2

Mona Landin-Olsson | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | maj 31, 2018

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Otillräckligt behandlad diabetes kan öka risken för hypoglykemi och död. För lågt blodsocker påverkar medvetandet, medför svaghet, yrsel och kan medföra en kardiovaskulär risk.
Något tyder på att det finns en korrelation mellan allvarlig hypoglykemi och ökad risk för kardiovaskulär död. Samtidigt vet vi att förekomsten av hypoglykemier är undervärderad och är i sig en stor riskfaktor för komplikationer.

I dessa korta MEDtalk’s pratar Mona Landin-Olsson, Överläkare och professor i diabetologi Endokrinkliniken Skånes Universitetssjukhus i Lund, om hypoglykemier och sambandet medhjärtkärlhändelser och ger svar på följande frågor;

  • Varför är det viktigt att undvika hypoglykemier?
  • Hypoglykemier ur patientperspektivet – hur kan patienten bidra?
  • Vad är värdet med Time-In-Range vid behandling med insulin?
  • Hur behandla för att undvika hjärtkärlhändelser?