Uppseendeväckande resultat

Martin Hutchings | ASH 2017 | December 18, 2017

Föreläsare: Martin Hutchings

Patienter med avancerat Hodgkins lymfom i stadium III eller IV kan med en ny kombinationsbehandling uppnå 25 procents reducering av risken för återfall efter två år jämfört med standardbehandling. När det gäller behandling av patienter med mantelcellslymfom presenterades flera uppseendeväckande nya data vid ASH-mötet. Hör Martin Hutchings bedömning av de nya resultaten samt syn på en möjligen förbisedd studie av återfall i diffust storcelligt B-cellslymfom, en poster som enligt Martin Hutchings bör få full uppmärksamhet.