Utsättning av TKI-behandling vid KML

Susanne Saussele | ASH 2017 | December 18, 2017

Föreläsare: Susanne Saussele

Varaktigheten av “Deep Molecular Response” är den viktigaste faktorn vid bedömning av tidpunkt för utsättning av behandling med tyrosinkinashämmare vid kronisk myeloisk leukemi. I denna MEdtalk presenterar Susanne Saussele resultaten från EURO-SKI-studien.