Hur behandla patienter i återfall efter behandling med ASCT?

Philippe Moreau | Onkologi / Hematologi | Septttember 25, 2017

 

Föreläsare: Philippe Moreau

Hör professor Philippe Moreau redogöra för två centrala områden för behandling av multipelt myelom:

1. Hur behandla patienter i återfall efter behandling med ASCT?
2. Behandlingsalgoritm vid multipelt myelom

Philippe Moreau är chef för den Hematologiska avdelningen på Universitetssjukhuset i Nantes i Frankrike. Dessa två MEDtalks ger dig en god utgångspunkt för val, ordningsföljd och kombinationsmöjligheter vid behandling av relapserande multipelt myeolm. Längden på varje MEDtalk är ca 12 minuter.

3bx3